Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Renovacija
 

DAUGIABUČIO NAMO ATGIMIMO 5, IGNALINA ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)              PROJEKTAS

    Uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos butų ūkis pradėjo vykdyti pirmą projektą Ignalinos rajone pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą "JESSICA". Daugiabučio namo butų (patalpų) savininkai susirinkime priėmė sprendimą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) pasinaudojant Europos Sąjungos ir Valstybės parama. Butų savininkai nusprendė imti kreditą iš banko su 3%  palūkanomis savo  daliai finansuoti. 2012 m. liepos 10 d. buvo pasirašyta statybos rangos sutartis su UAB “Melrunas”.  Statybos rangos darbų vertė 239 900,00 Lt. Už šią sumą numatyta atlikti tokius darbus:

1. Sienų šiltinimą putų polistiroliu, naudojant tinkuojamo fasado sistemas.

 

2. Cokolio šiltinimą įgilinant, apdailą atliekant akmens masės plytelėmis,  laiptų remontą, nuogrindų įrengimą.
3. Langų ir lauko durų keitimą naujais (administracines patalpos langai ir durys, laiptinės langai ir durys, rūsio langai ir durys).
 
4. Stogo apšiltinimą ir naujos dangos įrengimą su lietaus nuvedimo sistema.
     
5. Šildymo sistemos rekonstrukciją – automatinių balansinių ventilių stovams įrengimą,  magistralinių vamzdynų keitimą bei izoliavimą, termostatinių ventilių  įrengimą butuose.
 
6. Natūralios ventiliacijos sistemos remontą ir pertvarkymą, sanmazguose įrengiant buitinius ventiliatorius su  hidromatuokliu, drėgmės matuokliu ir taimeriu.

Techninę priežiūrą vykdo UAB “Brailita”- Gediminas Kondrotas.

Numatoma darbų pabaiga 2012-12-10.

 

 

 

 

BAIGTI RENOVUOTI DAUGIABUČIAI NAMAI  IGNALINOJE

Smėlio g. 28

Atgimimo g. 14

Ateities g. 20

Aukštaičių g. 48

Aukštaičių g. 9

Atgimimo g. 27

 

DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA IGNALINOJE

Atgimimo g. 27

Atgimimo g. 33

_Aukstaiciu_g._11

Vasario 16-osios g. 48

Aukštaičių g. 9

Vasario 16-osios g. 46

Smėlio g. 18A


DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVACIJA 

NAUJIENOS 

Apie programą

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa atveria kelią pasinaudoti ES struktūrinių fondų, valstybės ir pačių gyventojų lėšomis senos statybos daugiabučiams atnaujinti. Atnaujink būstą.

Čia pateikiama informacija apie programoje dalyvauti atrinktus bankus ir kredito draudimo bendroves.

 

1. SĖKMINGAI ĮGYVENDINTŲ PROJEKTŲ PAVYZDŽIAI >>>

2. Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-03-R "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

3. 
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-556 DĖL PRITARIMO TEIKIAMAM PROJEKTUI

Planuojamas šilumos energijos sutaupymas 63,35%.