Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Korupcijos prevencija korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 

Apie korupcijos atvejus galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai raštu visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą svetainėje http://www.stt.lt/

 

Informacija, kur kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

 

Piliečiams sudarytos sąlygos pranešti apie korupcijos apraiškas ar įtarimus paštu: UAB Ignalinos butų ūkis Turistų g. 9, LT-30105 Ignalina, telefonu 8-386 53 000, elektroniniu paštu butu.ukis@erdves.lt atvirai ir anonimiškai. Taip pat informaciją galima pateikti bendrovės socialinio tinklo "Facebook" paskyroje.

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖ KOMISIJA 

 

Ignalinos rajono savivaldybės antikorupcijos komisija vadovaujasi Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-64 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo”.

 

Rajono savivaldybės administracijos tarnautojai atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę:  

1.Enrikas Doviakovskis, savivaldybės tarybos narys;

2. Vygantas Dilys, savivaldybės tarybos narys;

3. Žydrūnas Mudėnas, Ignalinos miesto seniūnijos Aukštaičių seniūnaitijos seniūnaitis;

4. Stasė Dinavičienė, Vidiškių seniūnijos Dūdų seniūnaitijos seniūnaitė;

5. Edita Rastenienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 

Antikorupcijos komisijos nuostatai

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo aprašymas 2019 m.

Teisės aktai

Ignalinos rajono savivaldybės 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programa