Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 278,70 kWh/m2 per metus, iki 85,96 kWh/m2 per metus

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 631.863,99 Eur, nupirkta už  337.264,16 Eur, tai 46,62 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "Meleksas“

Darbų pradžia: 2015.03.04                 Darbų pabaiga: 2016.05.04

Statybos darbų vadovas Albinas Alesionka, mob. 8 615 19160

Specialiųjų statybos darbų vadovas Jurgis Trimonis, mob. 8 652 57661

Statybos techninė priežiūra vykdo: UAB "KELVISTA"

Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Gintaras Grėbliūnas mob. (8-612) 51954

 

Turistų g. 43 Ignalina

 Butų skaičius 40 vnt

 Namo naudingasis plotas 2171,50 m2

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

 1.    Projektavimo darbai

 1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

 1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

 1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

 1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

 1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

 1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

 1.7. Šildymo sistemos subalansavimas, valdiklio įrengimas ir uždaromosios armatūros keitimams stovams

 1.7.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje  izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

 1.8. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

 

 

Susirinkimo protokolas