Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 292,43 kWh/m2 per metus, iki 93,74 kWh/m2 per metus

 Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 614.428,86 Eur, nupirkta už  376.579,69 Eur, tai 38,71 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "Meleksas“

 Darbų pradžia: 2015.03.04                 Darbų pabaiga: 2016.05.04

 Statybos darbų vadovas Albinas Alesionka, mob. 8 615 19160

 Specialiųjų statybos darbų vadovas Jurgis Trimonis, mob. 8 652 57661

 Statybos techninė priežiūra vykdo: UAB "KELVISTA"

 Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Gintaras Grėbliūnas mob. (8-612) 51954

 

Aukštaičių g. 3, Ignalina

 Butų skaičius 40 vnt

 Namo naudingasis plotas 2233,29 m2

 1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

 1.    Projektavimo darbai

 1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

 1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

 1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

 1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

 1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

 1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

 1.7. Šildymo sistemos subalansavimas ir uždaromosios armatūros keitimams stovams

 1.7.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

 1.8.Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas

 2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

 2.1. Nuotekų (buitinių) sistemos keitimas

 2.2.Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

  Susirinkimo protokolas