Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo G klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 995,84 kWh/m2 per metus, iki 327,47 kWh/m2 per metus

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 75.116,03 Eur. (259.360,62 Lt), nupirkta už 73.928,51 Eur. (255.260,37 Lt), tai 1,58 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "Evikonas“

Darbų pradžia: 2014.07.03                 Darbų pabaiga:2015.09.03

Statybos darbų vadovas Bronius Petkevičius, mob. (8-698) 86121

 

Statybos techninė priežiūra vykdo UAB „Dividio“

Techninis prižiūrėtojas paskirtas Alvitas Grigaitis, mob. (8-615) 36400

 

Miško g. 25, Ignalina

Butų skaičius 5 vnt

Namo naudingasis plotas 166,76 m2

  1. 1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

1.    Projektavimo darbai

1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

1.3. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

1.4. Butų langų ir balkonų durų keitimas

1.5. Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas

1.6. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

  1. 2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

2.1. Elektros instaliacijos keitimas