Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo B klasę (buvo D klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 205,48 kWh/m2 per metus, iki 47,27 kWh/m2 per metus

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 2.229.480,64 Lt, nupirkta už  2.039.793,32 Lt, tai 8,51 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "Panevėžio statybos trestas“

Darbų pradžia: 2014.09.29                 Darbų pabaiga:2015.09.29

Statybos darbų vadovas Nerijus Nakčeris mob. 8 618 21646

 

Statybos techninė priežiūra vykdo UAB „Dividio“

Techninis prižiūrėtojas paskirtas Alvitas Grigaitis mob. 8 615 36400

 

Turistų g. 45 Ignalina

Butų skaičius 30 vnt

Namo naudingasis plotas 1638,74 m2

  1. 1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

1.    Projektavimo darbai

1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

1.7. Šildymo sistemos subalansavimas uždaromosios armatūros keitimams stovams

1.7.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

1.7.2. Šildymo sistemos stovų ir radiatorių keitimas, daliklinės apskaitos sistemos įrengimas

1.8. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

1.9.Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas

1.10. Rūsio perdangos šiltinimas

1.11. Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas

  1. 2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

2.1. Nuotekų (buitinių) sistemos keitimas

2.2. Elektros instaliacijos keitimas

2.3.Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

2.4. Nuotekų (lietaus) sistemos keitimas

 

Baigta Turistų g. 45 namo Ignalinoje renovacija

 

Baigtas įgyvendinti namo, Turistų g. 45, Ignalinoje, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektas.

Atlikti visi namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatyti darbai: stogo šiltinimas įrengiant naują dangą; fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas; langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės); langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio); balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą; butų langų ir balkonų durų keitimas; šildymo sistemos subalansavimas ir uždaromosios armatūros keitimas stovams; šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas; šildymo sistemos stovų ir radiatorių keitimas, daliklinės apskaitos sistemos įrengimas; laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas; karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas; rūsio perdangos šiltinimas; ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas; nuotekų (buitinių) sistemos keitimas; elektros instaliacijos keitimas; geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas; nuotekų (lietaus) sistemos keitimas; drenažo įrengimas. Visų statybos darbų vertė – 552,117 tūkst. Eur.

Kadangi projektas  vykdomas pagal Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-133 patvirtintą „Ignalinos, Dūkšto miestų ir Vidiškių kaimo energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Ignalinos enervizija“, daugiabučio namo butų savininkams buvo suteikta parama: Ignalinos programos parama – 49,161 tūkst. Eur, Valstybės parama – 68,634 tūkst. Eur, ir papildoma Valstybės parama (Klimato kaitos specialiosiomis lėšomis) – 114,390 tūkst. Eur. Iš viso suteikta parama -  232,185 tūkst. Eur. Butų savininkų įnašas yra 319,932 tūkst. Eur, kuriam AB Šaulių bankas suteikė lengvatinį kreditą su 3% palūkanų norma iki 20 metų.

Savivaldybė gyventojams dėkoja už iniciatyvumą, bendradarbiavimą ir kantrybę išgyvenant laikinus nepatogumus.

Įgyvendinus projektą, pagerintos 30 butų ir kitų patalpų savininkų gyvenimo sąlygos, ženkliai sumažėjo išlaidos butų šildymui lyginant su nemodernizuotu namu. Šiame name planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus – iki 156,23 kWh/m2. Investicijos į daugiabučio namo modernizavimą Ignalinos rajono savivaldybėje gerina gyvenamąją aplinką mieste bei didina viso rajono patrauklumą.

Projektą vykdė Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu UAB Ignalinos butų ūkis. Ši įmonė atsakinga  už programos įgyvendinimo administravimą ir rezultatus. Darbus, susijusius su namo energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimu bei namo inžinerinių sistemų atnaujinimu atliko AB „Panevėžio trestas“.

Bendra projekto vertė – 594,976 tūkst. Eur