Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 273,99 kWh/m2 per metus, iki 83,22 kWh/m2 per metus

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 652.486,00 Lt, nupirkta už 573.648,37 Lt, tai 12,08 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "Ligaja“

Darbų pradžia: 2014.06.23                  Darbų pabaiga:2015.08.23

Statybos darbų vadovas Rimantas Saltanovičius,

Pavelas Radlimskis, mob. (8-686) 56205

 

Statybos techninė priežiūra vykdo UAB „Dividio“

Techninis prižiūrėtojas paskirtas Alvitas Grigaitis mob. (8-615) 36400

 

Vasario 16-osios g. 54 Ignalina

Butų skaičius 16 vnt

Namo naudingasis plotas 820,96 m2

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

1.    Projektavimo darbai

1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse)

1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

1.7. Šildymo sistemos subalansavimas uždaromosios armatūros keitimams stovams

1.7.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

1.8. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

1.9. Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas

2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

2.1. Elektros instaliacijos keitimas

2.2.Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

2.3. Nuotekų (lietaus) sistemos keitimas

 

Susirinkimo protokolas

Priedas

 

Baigta Vasario 16-osios g. 54 namo Ignalinoje renovacija

 

Baigtas įgyvendinti namo, Vasario 16-osios g. 54, Ignalinoje, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektas.

Atlikti visi namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatyti darbai: stogo šiltinimas įrengiant naują dangą; fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas; langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės); langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio); balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą; butų langų ir balkonų durų keitimas; šildymo sistemos subalansavimas ir uždaromosios armatūros keitimas stovams; šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas; laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas; karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas; elektros instaliacijos keitimas; geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas; nuotekų (lietaus) sistemos keitimas. Visų statybos darbų vertė – 158,227 tūkst. Eur.

Kadangi projektas  vykdomas pagal Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-133 patvirtintą „Ignalinos, Dūkšto miestų ir Vidiškių kaimo energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Ignalinos enervizija“, daugiabučio namo butų savininkams buvo suteikta parama: Ignalinos programos parama – 18,856 tūkst. Eur, Valstybės parama – 17,955 tūkst. Eur, ir papildoma Valstybės parama (Klimato kaitos specialiosiomis lėšomis) – 29,926 tūkst. Eur. Iš viso suteikta parama -  66,737 tūkst. Eur. Butų savininkų įnašas yra 91,490 tūkst. Eur, kuriam AB Šaulių bankas suteikė lengvatinį kreditą su 3% palūkanų norma iki 20 metų.

Savivaldybė gyventojams dėkoja už iniciatyvumą, bendradarbiavimą ir kantrybę išgyvenant laikinus nepatogumus.

Įgyvendinus projektą, pagerintos 16 butų savininkų gyvenimo sąlygos, ženkliai sumažėjo išlaidos butų šildymui lyginant su nemodernizuotu namu. Šiame name planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus – iki 217,80 kWh/m2. Investicijos į daugiabučio namo modernizavimą Ignalinos rajono savivaldybėje gerina gyvenamąją aplinką mieste bei didina viso rajono patrauklumą.

Projektą vykdė Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu UAB Ignalinos butų ūkis. Ši įmonė atsakinga  už programos įgyvendinimo administravimą ir rezultatus. Darbus, susijusius su namo energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimu bei namo inžinerinių sistemų atnaujinimu atliko UAB „Ligaja“.

Bendra projekto vertė – 169,989 tūkst. Eur