Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo B klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 302,20 kWh/m2 per metus, iki 76,63 kWh/m2 per metus

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 738.669,00 Lt, nupirkta už 542.676,64 Lt, tai 26,53 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "Vilstata“

Darbų pradžia: 2014.06.17                  Darbų pabaiga:2015.08.17

Statybos darbų vadovas Viktor Lysyj, mob. 8-659-50206

 

Statybos techninė priežiūra vykdo UAB „Projektų rengimo centras“

Techninis prižiūrėtojas paskirtas  Tomas Jatulis mob. (8-656)  30639

 

Laisvės g. 54 Ignalina

Butų skaičius 15 vnt

Namo naudingasis plotas 871,66 m2

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

1.    Projektavimo darbai

1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

1.7. Šildymo sistemos subalansavimas uždaromosios armatūros keitimams stovams

1.7.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje izoliavimas

1.8. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

1.9.Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas

2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

2.1. Nuotekų (buitinių) sistemos keitimas

2.2.Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

 

Susirinkimo protokolas