Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 391,19kWh/m2 per metus, iki 109,52 kWh/m2 per metus

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 316.359,00 Lt, nupirkta už 255.079,11 Lt, tai 14,53 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "Vilstata“

Darbų pradžia: 2014.06.17                  Darbų pabaiga: 2015.08.17

Statybos darbų vadovas Viktor Lysyj, mob. 8-659-50206  

 

Statybos techninė priežiūra vykdo UAB „Projektų rengimo centras“

Techninis prižiūrėtojas paskirtas  Tomas Jatulis mob. (8-656)  30639

 

Šnenčionių g. 13 Ignalina

Butų skaičius 8 vnt

Namo naudingasis plotas 379,07 m2

  1. 1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

1.    Projektavimo darbai

1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

1.5. Butų langų ir balkonų durų keitimas

1.6. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

1.7. Rūsio perdangos šiltinimas

  1. 2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

2.1. Nuotekų (buitinių) sistemos keitimas

2.3.Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

 

Susirinkimo protokolas