Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo F klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 360,40 kWh/m2 per metus, iki 90,07 kWh/m2 per metus

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 326.636,00 Lt, nupirkta už 272.715,50  Lt, tai 16,51 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "Vilstata“

Darbų pradžia: 2014.06.17                  Darbų pabaiga:2015.08.17

Statybos darbų vadovas Viktor Lysyj, mob. 8-659-50206

 

Statybos techninė priežiūra vykdo UAB „Projektų rengimo centras“

Techninis prižiūrėtojas paskirtas  Tomas Jatulis mob. (8-656)  30639

 

Liaudies g. 20 Ignalina

Butų skaičius 5 vnt

Namo naudingasis plotas 245,02 m2

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

1.    Projektavimo darbai

1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

1.8. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

2.2. Elektros instaliacijos keitimas

 

Susirinkimo protokolas