Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 277,70 kWh/m2 per metus, iki 87,91 kWh/m2 per metus

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 1.048.026,50 Lt, nupirkta už 788.574,72 Lt, tai 24,76 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "COSTUM“

Darbų pradžia: 2014.06.06                  Darbų pabaiga:2015.08.06

Statybos darbų vadovas Petras Šiburkis, mob. (8-699) 62090

 

Statybos techninė priežiūra vykdo UAB „Projektų rengimo centras“

Techninis prižiūrėtojas paskirtas  Tomas Jatulis mob. (8-656)  30639

 

Melioratorių g. 13 Ignalina

Butų skaičius 20 vnt

Namo naudingasis plotas 1081,35 m2

  1. 1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

1.1  Projektavimo darbai

1.2. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

1.3. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

1.5. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

1.6. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir(ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

1.7. Butų langų ir balkonų durų keitimas

1.8. Šildymo sistemos subalansavimas uždaromosios armatūros keitimams stovams

1.8.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

1.9. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

 

 

Susirinkimo protokolas.

 

Baigta Melioratorių g. 13 namo Vidiškių k., Ignalinos r. sav., renovacija

 

Baigtas įgyvendinti namo, Melioratorių g. 13, Vidiškių k., Ignalinos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektas.

Atlikti visi namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatyti darbai: stogo šiltinimas įrengiant naują dangą; fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas; langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės); langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio); balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą; butų langų ir balkonų durų keitimas; šildymo sistemos subalansavimas ir uždaromosios armatūros keitimas stovams; šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas; laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas. Visų statybos darbų vertė – 215,867 tūkst. Eur.

Kadangi projektas  vykdomas pagal Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-133 patvirtintą „Ignalinos, Dūkšto miestų ir Vidiškių kaimo energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Ignalinos enervizija“, daugiabučio namo butų savininkams buvo suteikta parama: Ignalinos programos parama – 30,298 tūkst. Eur, Valstybės parama – 27,751 tūkst. Eur, ir papildoma Valstybės parama (Klimato kaitos specialiosiomis lėšomis) – 46,251 tūkst. Eur. Iš viso suteikta parama -  104,300 tūkst. Eur. Butų savininkų įnašas yra 111,567 tūkst. Eur, kuriam AB Šaulių bankas suteikė lengvatinį kreditą su 3% palūkanų norma iki 20 metų.

Savivaldybė gyventojams dėkoja už iniciatyvumą, bendradarbiavimą ir kantrybę išgyvenant laikinus nepatogumus.

Įgyvendinus projektą, pagerintos 20 butų savininkų gyvenimo sąlygos, ženkliai sumažėjo išlaidos butų šildymui lyginant su nemodernizuotu namu. Šiame name planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus – iki 215,56 kWh/m2. Investicijos į daugiabučio namo modernizavimą Ignalinos rajono savivaldybėje gerina gyvenamąją aplinką mieste bei didina viso rajono patrauklumą.

Projektą vykdė Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu UAB Ignalinos butų ūkis. Ši įmonė atsakinga  už programos įgyvendinimo administravimą ir rezultatus. Darbus, susijusius su namo energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimu bei namo inžinerinių sistemų atnaujinimu atliko UAB „Costum“.

Bendra projekto vertė – 236,491 tūkst. Eur