Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 276,09 kWh/m2 per metus, iki 93,62 kWh/m2 per metus

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 617.535,78 Lt, nupirkta už 476.762,69 Lt, tai 20,80 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "COSTUM“

Darbų pradžia: 2014.06.06                  Darbų pabaiga:2015.08.06

Statybos darbų vadovas Petras Šiburkis, mob. (8-699) 62090

 

Statybos techninė priežiūra vykdo UAB „Projektų rengimo centras“

Techninis prižiūrėtojas paskirtas  Tomas Jatulis mob. (8-656)  30639

 

Akštaičių g. 35 Ignalina

Butų skaičius 12 vnt

Namo naudingasis plotas 595,97 m2

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

1.1  Projektavimo darbai

1.2. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

1.3. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

1.5. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

1.6. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir(ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

1.7. Butų langų ir balkonų durų keitimas

1.8. Šildymo sistemos subalansavimas uždaromosios armatūros keitimams stovams

1.8.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

1.9. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

 

Susirinkimo protokolas.

 

Baigta Aukštaičių g. 35 namo Ignalinoje renovacija

 

Baigtas įgyvendinti namo, Aukštaičių g. 35, Ignalinoje, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektas.

Atlikti visi namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatyti darbai: stogo šiltinimas įrengiant naują dangą; fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas; langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės); langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio); balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą; butų langų ir balkonų durų keitimas; šildymo sistemos subalansavimas ir uždaromosios armatūros keitimas stovams; šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas; laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas. Visų statybos darbų vertė – 131,555 tūkst. Eur.

Kadangi projektas  vykdomas pagal Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-133 patvirtintą „Ignalinos, Dūkšto miestų ir Vidiškių kaimo energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Ignalinos enervizija“, daugiabučio namo butų savininkams buvo suteikta parama: Ignalinos programos parama – 18,409 tūkst. Eur, Valstybės parama – 16,972 tūkst. Eur, ir papildoma Valstybės parama (Klimato kaitos specialiosiomis lėšomis) – 28,287 tūkst. Eur. Iš viso suteikta parama -  63,668 tūkst. Eur. Butų savininkų įnašas yra 67,887 tūkst. Eur, kuriam AB Šaulių bankas suteikė lengvatinį kreditą su 3% palūkanų norma iki 20 metų.

Savivaldybė gyventojams dėkoja už iniciatyvumą, bendradarbiavimą ir kantrybę išgyvenant laikinus nepatogumus.

Įgyvendinus projektą, pagerintos 12 butų savininkų gyvenimo sąlygos, ženkliai sumažėjo išlaidos butų šildymui lyginant su nemodernizuotu namu. Šiame name planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus – iki 182,51 kWh/m2. Investicijos į daugiabučio namo modernizavimą Ignalinos rajono savivaldybėje gerina gyvenamąją aplinką mieste bei didina viso rajono patrauklumą.

Projektą vykdė Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu UAB Ignalinos butų ūkis. Ši įmonė atsakinga  už programos įgyvendinimo administravimą ir rezultatus. Darbus, susijusius su namo energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimu bei namo inžinerinių sistemų atnaujinimu atliko UAB „Costum“.

Bendra projekto vertė – 144,070 tūkst. Eur