Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo D klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 265,87 kWh/m2 per metus, iki 91,95 kWh/m2 per metus

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 623.282,53 Lt, nupirkta už 516.669,94 Lt, tai 21,05 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "COSTUM“

Darbų pradžia: 2014.06.06                  Darbų pabaiga:2015.08.06

Statybos darbų vadovas Petras Šiburkis, mob. (8-699) 62090

 

Statybos techninė priežiūra vykdo UAB „Projektų rengimo centras“

Techninis prižiūrėtojas paskirtas Tomas Jatulis mob. (8-656)  30639

 

Atgimimo g. 34 Ignalina

Butų skaičius 10 vnt

Namo naudingasis plotas 643,84 m2

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

1.1  Projektavimo darbai

1.2. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

1.3. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

1.5. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

1.6. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir(ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

1.7. Butų langų ir balkonų durų keitimas

1.8. Šildymo sistemos subalansavimas uždaromosios armatūros keitimams stovams

1.8.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

1.9. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

1.10.Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas

 2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

2.1. Nuotekų (buitinių) sistemos keitimas

2.2. Elektros instaliacijos keitimas

2.3.Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

 

Susirinkimo protokolas.

 

Baigta Atgimimo g. 34 namo Ignalinoje renovacija

 

Baigtas įgyvendinti namo, Atgimimo g. 34, Ignalinoje, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektas.

Atlikti visi namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatyti darbai: stogo šiltinimas įrengiant naują dangą; fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas; langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės); langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio); balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą; butų langų ir balkonų durų keitimas; šildymo sistemos subalansavimas ir uždaromosios armatūros keitimas stovams; šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas; laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas; karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas; nuotekų (buitinių) sistemos įrengimas;  elektros instaliacijos keitimas; geriamojo vandens sistemos įrenginių keitimas ar pertvarkymas. Visų statybos darbų vertė – 142,621 tūkst. Eur.

Kadangi projektas  vykdomas pagal Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-133 patvirtintą „Ignalinos, Dūkšto miestų ir Vidiškių kaimo energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Ignalinos enervizija“, daugiabučio namo butų savininkams buvo suteikta parama: Ignalinos programos parama – 18,162 tūkst. Eur, Valstybės parama – 16,489 tūkst. Eur, ir papildoma Valstybės parama (Klimato kaitos specialiosiomis lėšomis) – 27,482 tūkst. Eur. Iš viso suteikta parama -  62,133 tūkst. Eur. Butų savininkų įnašas yra 80,488 tūkst. Eur, kuriam AB Šaulių bankas suteikė lengvatinį kreditą su 3% palūkanų norma iki 20 metų.

Savivaldybė gyventojams dėkoja už iniciatyvumą, bendradarbiavimą ir kantrybę išgyvenant laikinus nepatogumus.

Įgyvendinus projektą, pagerintos 10 butų savininkų gyvenimo sąlygos, ženkliai sumažėjo išlaidos butų šildymui lyginant su nemodernizuotu namu. Šiame name planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus – iki 236,37 kWh/m2. Investicijos į daugiabučio namo modernizavimą Ignalinos rajono savivaldybėje gerina gyvenamąją aplinką mieste bei didina viso rajono patrauklumą.

Projektą vykdė Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu UAB Ignalinos butų ūkis. Ši įmonė atsakinga  už programos įgyvendinimo administravimą ir rezultatus. Darbus, susijusius su namo energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimu bei namo inžinerinių sistemų atnaujinimu atliko UAB „Costum“.

Bendra projekto vertė – 155,281 tūkst. Eur