Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo D klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 240,71 kWh/m2 per metus, iki 82,48 kWh/m2 per metus

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 968.469,00 Lt, nupirkta už 764.844,87 Lt, tai 21,03 % mažiau  nei planuota.

 

1 DALIS: Energiniį efektyvumą didinančių priemonių rangovas: UAB „COSTUM“

Darbų pradžia: 2013.07.29                  Darbų pabaiga: 2014.09.24

Statybos darbų vadovas  Darius Grušnys, mob. (8-652) 30029

 

2 DALIS: Namo inžinierinių sistemų atnaujinimo priemonių rangovas: UAB „COSTUM“

Darbų pradžia: 2013.01.10                  Darbų pabaiga: 2014.10.10

Statybos darbų vadovas Petras Šiburkis, mob. (8-699) 62090

 

Statybos techninė priežiūra vykdo  UAB "Šiltas namas"

Techninis prižiūrėtojas paskirtas Alvydas Tyla,  mob. (8-605) 12460

 

Melioratorių g. 7, Vidiškės

Butų ir kitų patalpų skaičius 20  vnt.

Namo naudingasis plotas  1080,76 m2

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS:

1.1.  Projektavimo darbai

1.2.  Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

1.3.  Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

1.4.  Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

1.5.  Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

1.6.  Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir(ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

1.7.  Butų langų ir balkonų durų keitimas

1.8.  Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas, šildymo sistemos subalansavimas

1.9.  Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

        

2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS:

2.1.  Projektavimo darbai

2.2.  Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas

2.3.  Nuotekų (buitinių) sistemos keitimas

2.4.  Elektros instaliacijos keitimas

2.5.  Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

2.6. Nuotekų (lietaus) sistemos keitimas

 

Susirinkimo protokolas.

 

 

Baigta Melioratorių g. 7 namo, Vidiškių k., Ignalinos r. sav., renovacija

 

Baigtas įgyvendinti namo, Melioratorių g. 7, Vidiškių k., Ignalinos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektas.

Atlikti visi namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatyti darbai: stogo šiltinimas įrengiant naują dangą; fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas; langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės); langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio); balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar)naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą; butų langų ir balkonų durų keitimas; šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas, šildymo sistemos subalansavimas; laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas; karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas; nuotekų (buitinių) sistemos įrengimas;  elektros instaliacijos keitimas; geriamojo vandens sistemos įrenginių keitimas ar pertvarkymas; nuotekų (lietaus) sistemos įrengimas. Visų statybos darbų vertė – 215,349 tūkst. Eur.

Kadangi projektas  vykdomas pagal Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-133 patvirtintą „Ignalinos, Dūkšto miestų ir Vidiškių kaimo energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Ignalinos enervizija“, daugiabučio namo butų savininkams buvo suteikta parama: Ignalinos programos parama -  29,021 tūkst. Eur, Valstybės parama -  25,062 tūkst. Eur, ir Klimato kaitos specialioji programą -  41,771 tūkst. Eur. Iš viso -  95,0854 tūkst. Eur. Butų savininkų įnašas yra 119,495 tūkst. Eur, kuriam AB Šaulių bankas suteikė lengvatinį kreditą su 3% palūkanų norma iki 20 metų.

Savivaldybė gyventojams dėkoja už iniciatyvumą, bendradarbiavimą ir kantrybę išgyvenant laikinus nepatogumus.

Įgyvendinus projektą, pagerintos 20 butų savininkų gyvenimo sąlygos, ženkliai sumažėjo išlaidos butų šildymui lyginant su nemodernizuotu namu. Šiame name planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus – iki 137,64 kWh/m2. Investicijos į daugiabučio namo modernizavimą Ignalinos rajono savivaldybėje gerina gyvenamąją aplinką mieste bei didina viso rajono patrauklumą.

Projektą vykdė Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu UAB Ignalinos butų ūkis. Ši įmonė atsakinga  už programos įgyvendinimo administravimą ir rezultatus. Darbus, susijusius su namo energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimu atliko UAB „Costum“, ir namo inžinerinių sistemų atnaujinimo darbus atliko UAB „Costum“.

Bendra projekto vertė – 228,565 tūkst. Eur