Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 296,45 kWh/m2 per metus, iki 127,17 kWh/m2 per metus

                                                                                                                                                      

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 196.209,18 Lt, nupirkta už 186.604,00 Lt, tai 4,90% mažiau  nei planuota.                                                                              

 

1 DALIS: Energiniį efektyvumą didinančių priemonių rangovas: UAB "EVIKONAS“

Darbų pradžia: 2013.05.31                  Darbų pabaiga: 2014.07.26

Statybos darbų vadovas  Bronius Petkevičius,  mob. (8-698) 86121

 

2 DALIS: Namo inžinierinių sistemų atnaujinimo priemonių rangovas: UAB „EVIKONAS“

Darbų pradžia: 2013.08.07                  Darbų pabaiga: 2014.08.07

Statybos darbų vadovas Bronius Petkevičius,  mob. (8-698) 86121

 

Statybos techninė priežiūra vykdo:  UAB "KELVISTA"

Techninis prižiūrėtojas paskirtas Gintaras Grėbliūnas  mob. (8-612) 51954

 

Ateities g. 6, Ignalina

Butų skaičius 4 vnt.

Namo naudinga vnt.sis plotas 237,40 m2

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS:

1.1.  Projektavimo darbai

1.2.  Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

1.3.  Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

1.4.  Butų langų ir balkonų durų keitimas

1.5.  Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

 

Susirinkimo protokolas.

 

 

Baigta Ateities g. 6 namo Ignalinoje renovacija

 

 

 Baigtas įgyvendinti namo, Ateities g. 6, Ignalinoje, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektas.

 Atlikti visi namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatyti darbai: stogo šiltinimas įrengiant naują dangą; fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas; butų langų ir balkonų durų keitimas; laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas; Visų statybos darbų vertė – 51,481 tūkst. Eur (177,754 tūkst. Lt).

 Kadangi projektas  vykdomas pagal Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-133 patvirtintą „Ignalinos, Dūkšto miestų ir Vidiškių kaimo energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Ignalinos enervizija“, daugiabučio namo butų savininkams buvo suteikta parama: Ignalinos programos 7,722 tūkst. Eur (26,663 tūkst. Lt), valstybės parama 6,564 tūkst. Eur (22,664 tūkst. Lt), ir klimato kaitos specialioji programą 10,940 tūkst. Eur (37,773 tūkst. Lt) iš viso 25,226 tūkst. Eur (87,099 tūkst. Lt). Butų savininkų įnašas yra 26,255 tūkst. Eur (90,655 tūkst. Lt), kuriam AB Šauliu bankas suteikė lengvatinį kreditą su 3% palūkanų norma iki 20 metų.

 Savivaldybė gyventojams dėkoja už iniciatyvumą, bendradarbiavimą ir kantrybę išgyvenant laikinus nepatogumus.

 Įgyvendinus projektą, pagerintos 4 butų savininkų gyvenimo sąlygos, ženkliai sumažėjo išlaidos butų šildymui lyginant su nemodernizuotu namu. Šiame name planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus – iki 125,75 kWh/m2. Investicijos į daugiabučio namo modernizavimą Ignalinos rajono savivaldybėje gerina gyvenamąją aplinką mieste bei didina viso rajono patrauklumą.

 Projektą vykdė Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu UAB Ignalinos butų ūkis. Ši įmonė atsakinga  už programos įgyvendinimo administravimą ir rezultatus. Darbus, susijusius su namo energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimu atliko UAB „Evikonas“, ir namo inžinerinių sistemų atnaujinimo darbus atliko UAB „Duventa“.

Bendra projekto vertė – 54,929 tūkst. Eur (189,659 tūkst. Lt).