Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 426,41 kWh/m2 per metus, iki 129,40 kWh/m2 per metus.                                                                      

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 304.727,16 Lt, nupirkta už 256.845,71 Lt, tai 15,71% mažiau  nei planuota.

 

1 DALIS: Energiniį efektyvumą didinančių priemonių rangovas: UAB "EVIKONAS“

Darbų pradžia: 2013.05.31                  Darbų pabaiga: 2014.07.26

Statybos darbų vadovas  Bronius Petkevičius,  mob. (8-698) 86121

 

2 DALIS: Namo inžinierinių sistemų atnaujinimo priemonių rangovas: UAB „EVIKONAS“

Darbų pradžia: 2013.08.07                  Darbų pabaiga: 2014.08.07

Statybos darbų vadovas Bronius Petkevičius,  mob. (8-698) 86121

 

Statybos techninė priežiūra vykdo:  UAB "KELVISTA"

Techninis prižiūrėtojas paskirtas Gintaras Grėbliūnas  mob. (8-612) 51954

 

Aukštaičių g.7, Ignalina

Butų skaičius 4 vnt.

Namo naudingasis plotas 270,88 m2

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS:

1.1.  Projektavimo darbai

1.2.  Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

1.3.  Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

1.4.  Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse)

1.5.  Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir(ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

1.6.  Butų langų ir balkonų durų keitimas

1.7.  Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

        

2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS:

2.1.  Projektavimas

2.2.  Elektros instaliacijos keitimas

 

Susirinkimo protokolas.

 

 

Baigta Aukštaičių g. 7 namo Ignalinoje renovacija

 

 

 

Baigtas įgyvendinti namo, Aukštaičių g. 7, Ignalinoje, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektas.

 

Atlikti visi namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatyti darbai: stogo šiltinimas įrengiant naują dangą; fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas; langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės); balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar)naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą; butų langų ir balkonų durų keitimas; laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas; elektros instaliacijos keitimas; Visų statybos darbų vertė – 71,062 tūkst. Eur (245,363 tūkst. Lt).

 

Kadangi projektas  vykdomas pagal Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-133 patvirtintą „Ignalinos, Dūkšto miestų ir Vidiškių kaimo energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Ignalinos enervizija“, daugiabučio namo butų savininkams buvo suteikta parama: Ignalinos programos 10,503 tūkst. Eur (36,264 tūkst. Lt), valstybės parama 8,928 tūkst. Eur (30,825 tūkst. Lt), ir klimato kaitos specialioji programą 14,879 tūkst. Eur (51,375 tūkst. Lt) iš viso 34,310 tūkst. Eur (118,464 tūkst. Lt). Butų savininkų įnašas yra 36,752 tūkst. Eur (126,898 tūkst. Lt), kuriam AB Šauliu bankas suteikė lengvatinį kreditą su 3% palūkanų norma iki 20 metų.

 

Savivaldybė gyventojams dėkoja už iniciatyvumą, bendradarbiavimą ir kantrybę išgyvenant laikinus nepatogumus.

 

Įgyvendinus projektą, pagerintos 4 butų savininkų gyvenimo sąlygos, ženkliai sumažėjo išlaidos butų šildymui lyginant su nemodernizuotu namu. Šiame name planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus – iki 132,30 kWh/m2. Investicijos į daugiabučio namo modernizavimą Ignalinos rajono savivaldybėje gerina gyvenamąją aplinką mieste bei didina viso rajono patrauklumą.

 

Projektą vykdė Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu UAB Ignalinos butų ūkis. Ši įmonė atsakinga  už programos įgyvendinimo administravimą ir rezultatus. Darbus, susijusius su namo energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimu atliko UAB „Evikonas“, ir namo inžinerinių sistemų atnaujinimo darbus atliko UAB „Duventa“.

Bendra projekto vertė – 75,596 tūkst. Eur (261,019 tūkst. Lt)