Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

        Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo B klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 275,61 kWh/m2 per metus, iki 81,61 kWh/m2 per metus.

 

Susirinkimo protokolas.

 

 Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

 Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 171.587,88 Eur, nupirkta už  101.364,93 Eur, tai 40,93 % mažiau  nei planuota.

 

  RANGOVAS: UAB "VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA“

  Darbų pradžia: 2017.06.27                 Darbų pabaiga: 2018.08.27

  Statybos darbų vadovas: Laimutis Šlepikas, mob. +370 652 62799
  Projekto vadovas: Ignas Baltutis, mob. +370 655 61176

  Statybos techninė priežiūra vykdo: 

  Techninis prižiūrėtojas paskirtas: , mob.

 

 Vasario 16-osios g. 40, Ignalina

  Butų skaičius 8 vnt

  Namo naudingasis plotas 400,81 m2

 1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

  1.    Projektavimo darbai

  1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

  1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

  1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

  1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

  1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

  1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

  1.7. Šildymo sistemos subalansavimas ir uždaromosios armatūros keitimams stovams

  1.7.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

  1.8. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

  1.9. Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas

 

2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

 2.1.  Nuotekų (buitinių) sistemos keitimas

 2.2. Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

 2.3. Elektros instaliacijos keitimas

 2.4.  Nuotekų (lietaus) sistemos keitimas