Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

     Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 174,83 kWh/m2 per metus, iki 52,77 kWh/m2 per metus.

 

Susirinkimo protokolas.

 

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 501.547,38 Eur, nupirkta už  305.142,64 Eur, tai 39,16 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "LITCON“ (sutartis nutraukta)

 Darbų pradžia: 2017.06.16                 Darbų pabaiga: 2018.08.16

 Statybos darbų vadovas: Tomas Dovidonis, mob. +370 
 Projekto vadovas: Modestas Kiškis, mob. +370

 Statybos techninė priežiūra vykdo: 

 Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Alvydas Tyla, mob. +370 605 12460

 

RANGOVAS: UAB "TILTA“

Darbų pradžia: 2019.08.21                Darbų pabaiga: 2019.12.27

 Statybos darbų vadovas: Vilius Vasiliauskas mob. +370 629 00961

 

Aukštaičių g. 34, Ignalina

 Butų skaičius 40 vnt

 Namo naudingasis plotas 1.895,63 m2

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

 1.    Projektavimo darbai

 1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

 1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

 1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

 1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

 1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

 1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

 1.7. Šildymo sistemos subalansavimas ir uždaromosios armatūros keitimams stovams

 1.7.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

 1.8. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

 1.9. Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas

2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

 2.1.  Nuotekų (buitinių) sistemos keitimas

 2.2. Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

 2.3. Elektros instaliacijos keitimas

 2.4.  Nuotekų (lietaus) sistemos keitimas