Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

        Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 657,26 kWh/m2 per metus, iki 124,15 kWh/m2 per metus.

 

Susirinkimo protokolas.

 

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 177.311,42 Eur, nupirkta už  80.997,39 Eur, tai 54,32 % mažiau  nei planuota.

 

RANGOVAS: UAB "LITCON“ (sutartis nutraukta)

 Darbų pradžia: 2017.06.16                 Darbų pabaiga: 2018.08.16

 Statybos darbų vadovas: Tomas Dovidonis, mob. +370

 Projekto vadovas: Modestas Kiškis, mob. +370

 Statybos techninė priežiūra vykdo: 

 Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Alvydas Tyla, mob. +370 605 12460

 

 

RANGOVAS: UAB "TILTA“

 Darbų pradžia: 2019.08.21                Darbų pabaiga: 2019.12.27

  Statybos darbų vadovas: Vilius Vasiliauskas mob. +370 629 00961

 

 

Ignalinos g. 9, Vidiškės k.

 Butų skaičius 8 vnt

 Namo naudingasis plotas 433,08 m2

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

 1.    Projektavimo darbai

 1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

 1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

 1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

 1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

 1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

 1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

 1.7. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

  2.1. Elektros instaliacijos keitimas