Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 257,32 kWh/m2 per metus, iki 68,51 kWh/m2 per metus.

 

 Susirinkimo protokolas.

 Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 202.276,02 Eur., nupirkta už  152.368,78 Eur., tai 24,67 % mažiau  nei planuota.

 

   RANGOVAS: UAB "JOVITUS“

 

  Darbų pradžia: 2018.11.07                Darbų pabaiga: 2019.07.07

 

  Statybos darbų vadovas: Zenonas Rakštelis, mob. +370 600 78861
  Projekto vadovas:

 

  Statybos techninė priežiūra vykdo:  UAB "Šiltas namas"

   Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Valentinas Petkūnas, mob. 8 609 95755

 

   Turistų g. 11A, Ignalina

   Butų skaičius 15 vnt.

   Namo naudingasis plotas 622,54 m2

 

 1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

   1.    Projektavimo darbai

   1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

   1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

   1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

   1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

   1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

   1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

   1.7. Šildymo sistemos subalansavimas ir uždaromosios armatūros keitimams stovams

   1.7.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

   1.8. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

   1.9. Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas

 2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

 2.1. Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

 2.2. Elektros instaliacijos keitimas

 2.3. Nuotekų (buitinių) sistemos keitimas