Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo B klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 216,90 kWh/m2 per metus, iki 63,65 kWh/m2 per metus.

 

 Susirinkimo protokolas.

 Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 303.824,53 Eur., nupirkta už  215.193,94 Eur., tai 29,17 % mažiau  nei planuota.

 

   RANGOVAS: UAB "ŽILINSKIS ir CO“

 

  Darbų pradžia: 2018.02.28                Darbų pabaiga: 2018.12.28

 

  Statybos darbų vadovas: , mob. +370 698 20662
  Projekto vadovas: , mob. +370

 

  Statybos techninė priežiūra vykdo:  UAB "Dividio"

   Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Alvitas Grigaiti, mob. 8 615 36400

 

   Melioratorių g. 20, Vidiškės k.

   Butų skaičius 20 vnt.

   Namo naudingasis plotas 1.078,55 m2

 

 1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

   1.    Projektavimo darbai

   1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

   1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

   1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

   1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

   1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

   1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

   1.7. Šildymo sistemos subalansavimas ir uždaromosios armatūros keitimams stovams

   1.7.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

   1.8. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

   1.9. Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas

 2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

 2.1. Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

 2.2. Elektros instaliacijos keitimas

 2.3. Nuotekų (buitinių) sistemos keitimas

 2.4. Nuotekų (lietaus) sistemos keitimas