Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 437,80 kWh/m2 per metus, iki 101,98 kWh/m2 per metus.

 

 Susirinkimo protokolas.

 

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

 Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 131.403,06 Eur., nupirkta už  69.461,97 Eur., tai 47,14 % mažiau  nei planuota.

 

 RANGOVAS: UAB "VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA“

 

 Darbų pradžia: 2017.11.23                 Darbų pabaiga: 2018.08.23

 

 Statybos darbų vadovas: Laimutis Šlepikas, mob. +370 652 62799
 Projekto vadovas: Ignas Baltutis, mob. +370 655 61176

 

  Statybos techninė priežiūra vykdo:  UAB "Šiltas namas"

  Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Valentinas Petkūnas, mob. 8 609 95755

 

  Atgimimo g. 10, Ignalina

  Butų skaičius 8 vnt.

  Namo naudingasis plotas 360,01 m2

 

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

  1.    Projektavimo darbai

  1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

  1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

  1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

  1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

  1.5. Butų langų ir balkonų durų keitimas

  1.6. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

 2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

  2.1. Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

  2.2. Elektros instaliacijos keitimas