Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo B klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 119,45 kWh/m2 per metus, iki 54,24 kWh/m2 per metus.

 

 Susirinkimo protokolas.

 Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 532.434,65 Eur., nupirkta už  343.538,93 Eur., tai 35,48 % mažiau  nei planuota.

 

  RANGOVAS: UAB "STATYBŲ KODAS“

 

  Darbų pradžia: 2017.11.20                 Darbų pabaiga: 2018.12.20

 

  Statybos darbų vadovas: Egidijus Jatulis, mob. +370 615 71300
  Projekto vadovas: Tomas Jatulis, mob. +370 656 30639

 

  Statybos techninė priežiūra vykdo:  UAB "Šiltas namas"

  Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Valentinas Petkūnas, mob. 8 609 95755

 

 M. Petrausko g. 3, Ignalina

   Butų skaičius 40 vnt.

   Namo naudingasis plotas 2.188,61 m2

 

 1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

   1.    Projektavimo darbai

   1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

   1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

   1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

   1.4. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

   1.5. Butų langų ir balkonų durų keitimas

   1.6. Šildymo sistemos subalansavimas ir uždaromosios armatūros keitimams stovams

   1.6.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

   1.7. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

 2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

   2.1. Elektros instaliacijos keitimas