Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 1201,12 kWh/m2 per metus, iki 208,09 kWh/m2 per metus.

 

 Susirinkimo protokolas.

 Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 70.497,01 Eur., nupirkta už  44.135,60 Eur., tai 37,39 % mažiau  nei planuota.

 

  RANGOVAS: UAB "STATYBŲ KODAS“

 

  Darbų pradžia: 2017.11.20                 Darbų pabaiga: 2018.12.20

 

  Statybos darbų vadovas: Egidijus Jatulis, mob. +370 615 71300
  Projekto vadovas: Tomas Jatulis, mob. +370 656 30639

 

  Statybos techninė priežiūra vykdo:  UAB "Šiltas namas"

  Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Valentinas Petkūnas, mob. 8 609 95755

 

 Vasario 16-osios g. 4, Ignalina

  Butų skaičius 3 vnt.

  Namo naudingasis plotas 97,14 m2

 

 1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

  1.    Projektavimo darbai

  1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

  1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

  1.3. Butų langų ir balkonų durų keitimas

  1.4. Šildymo sistemos individualių katilų įrengimas

  1.5. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

 2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

  2.1. Elektros instaliacijos keitimas