Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

        Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 625,15 kWh/m2 per metus, iki 134,69 kWh/m2 per metus.

 

Susirinkimo protokolas.

 

Namo atnaujinimo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 170.193,18 Eur, nupirkta už  87.853,26 Eur, tai 48,38 % mažiau  nei planuota.

 

 RANGOVAS: UAB "LITCON“ (sutartis nutraukta)

  Darbų pradžia: 2017.06.16                 Darbų pabaiga: 2018.08.16

  Statybos darbų vadovas: Tomas Dovidonis, mob. +370

  Projekto vadovas: Modestas Kiškis, mob. +370

  Statybos techninė priežiūra vykdo: 

  Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Alvydas Tyla, mob. +370 605 12460

 

 

RANGOVAS: UAB "TILTA“

 Darbų pradžia: 2019.08.21                Darbų pabaiga: 2019.12.27

  Statybos darbų vadovas: Vilius Vasiliauskas mob. +370 629 00961

 

  

M. Petrausko g. 8, Palūšės k.

  Butų skaičius 8 vnt

  Namo naudingasis plotas 335,87 m2

 1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

  1.    Projektavimo darbai

  1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

  1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

  1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

  1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

  1.5. Butų langų ir balkonų durų keitimas

  1.6. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

 2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

   2.1. Elektros instaliacijos keitimas