Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 1012,88 kWh/m2 per metus, iki 172,52 kWh/m2 per metus.

 

 

Susirinkimo protokolas.

 

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.