Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 526,62 kWh/m2 per metus, iki 127,41 kWh/m2 per metus.

 

Susirinkimo protokolas.

 Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 144.371,12 Eur., nupirkta už  82.061,62 Eur., tai 43,16 % mažiau  nei planuota.

 

   RANGOVAS: UAB "STATYBŲ KODAS“

 

  Darbų pradžia: 2017.11.20                Darbų pabaiga: 2018.12.20

 

  Statybos darbų vadovas: Egidijus Jatulis, mob. +370 615 71300
  Projekto vadovas: Tomas Jatulis, mob. +370 656 30639

 

  Statybos techninė priežiūra vykdo:  UAB "Šiltas namas"

   Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Valentinas Petkūnas, mob. 8 609 95755

 

   Ažušilės g. 25, Ignalina

   Butų skaičius 5 vnt.

   Namo naudingasis plotas 273,26 m2

 

 1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

   1.    Projektavimo darbai

   1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

   1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

   1.3. Butų langų ir balkonų durų keitimas

   1.4. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

 2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

   2.1. Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

   2.2. Elektros instaliacijos keitimas