Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

     Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo B klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 212,94 kWh/m2 per metus, iki 59,48 kWh/m2 per metus.

 

Susirinkimo protokolas.

 

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 437.225,65 Eur, nupirkta už  281.361,58 Eur, tai 35,65 % mažiau  nei planuota.

 
   RANGOVAS: UAB "MELEKSAS“

 

  Darbų pradžia: 2017.07.14             Darbų pabaiga: 2018.09.14

  Statybos darbų vadovas Albinas Alesionka, mob. +370 615 19160

  Specialiųjų statybos darbų vadovas Jurgis Trimonis, mob. +370 652 57661

  Statybos techninė priežiūra vykdo: 

  Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Alvydas Tyla, mob. +370 605 12460

 

  M. Petrausko g. 4, Ignalina

 

  Butų skaičius 30 vnt.

   Namo naudingasis plotas 1.585,55 m2

 

 1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

   1.    Projektavimo darbai

   1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

   1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

   1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

   1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

   1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

   1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

   1.7. Šildymo sistemos subalansavimas ir uždaromosios armatūros keitimams stovams

   1.7.1 Šildymo sistemos magistralių vamzdynų rūsyje pakeitimas, izoliavimas ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas

   1.8. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

   1.9. Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas

   2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

  2.1.  Nuotekų (buitinių) sistemos keitimas

  2.2. Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

  2.3.  Nuotekų (lietaus) sistemos keitimas