Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

     Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 659,82 kWh/m2 per metus, iki 97,98 kWh/m2 per metus.

 

 Susirinkimo protokolas.

 

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 158.323,15 Eur, nupirkta už  64.807,56 Eur, tai 59,07 % mažiau  nei planuota.

 

   RANGOVAS: UAB "MELEKSAS“

 

  Darbų pradžia: 2017.07.14                 Darbų pabaiga: 2018.09.14

   Statybos darbų vadovas Albinas Alesionka, mob. +370 615 19160

   Specialiųjų statybos darbų vadovas Jurgis Trimonis, mob. +370 652 57661

   Statybos techninė priežiūra vykdo: 

   Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Alvydas Tyla, mob. +370 605 12460

 

   Ignalinos g. 11, Vidiškės k.

  

 Butų skaičius 8 vnt

 Namo naudingasis plotas 389,42 m2

 

 1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

   1.    Projektavimo darbai

   1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

   1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

   1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

   1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

   1.5. Butų langų ir balkonų durų keitimas

   1.6. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

    2.1. Elektros instaliacijos keitimas