Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 460,02 kWh/m2 per metus, iki 141,85 kWh/m2 per metus.

 

 Susirinkimo protokolas.

 

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas.

 

Investicijų plane numatytų statybos rangos  ir projektavimo darbų kaina 227.791,30 Eur, nupirkta už  99.368,83 Eur, tai 56,37 % mažiau  nei planuota.

 

  RANGOVAS: UAB "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“

 

 Darbų pradžia: 2017.07.05                 Darbų pabaiga: 2018.09.05

 Statybos darbų vadovas: Andrius Grinciūnas +370 682 38213

 Specialiųjų statybos darbų vadovas: , mob.

 Statybos techninė priežiūra vykdo: 

 Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Alvydas Tyla, mob. +370 605 12460

 

   Kalvos g. 1, Strigailiškio k.

 

 Butų skaičius 8 vnt.

 Namo naudingasis plotas 434,93 m2

 

1.      NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

  1.    Projektavimo darbai

  1.1. Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą

  1.2. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas

  1.3. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės)

  1.4. Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio)

  1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą

  1.6. Butų langų ir balkonų durų keitimas

  1.7. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas

2.      KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

  2.1. Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas

  2.2. Elektros instaliacijos keitimas